Стартира национална кампания „Американският Azpizal 325 mg“

Стартира национална кампания „Американският Azpizal 325 mg“ във вестник “Трета възраст“.

Киат Фарма“ стартира 6-месечна национална информационна кампания „Американският Azpizal 325 mg” във вестник „Трета възраст“. „Трета възраст“ е първият вестник насочен към пенсионерската аудитория в България. Вече 23 години е най-масовият вестник в България с над 200-хиляден тираж и национален абонаментен лидер. Излиза всяка сряда.

Вестникът се ползва с името на най-авторитетен и влиятелен социален вестник в страната. Сред неговия тематичен обхват са проблемите на социалното и здравното осигуряване, пенсионното дело, политиката на доходите и жизненото равнище, моралните устои на обществото, здравето и дълголетието, публикации в сферата на историята, културата, литературата и изкуството, разкази и стихотворения, хумор и сатира с участието на най-изявените български текстовици и карикатуристи.
Читателската аудитория е около 1 милион души.

Рекламно каре: