standard-title За нас

За нас

Името на „Киат Фарма“ ЕООД произлиза от „киат“ – стара римска мярка за тежест и „фарма“ – фармацевтичната индустрията, в която компанията е специализирана.
Като елемент в логото на фирмата е визуализирана стилизирана везна, символизираща точност и прецизност – основни ценности за „Киат Фарма“.
Ние сме млада компания, основана през 2012 г. специалзирана в търговия на едро, внос и износ на фармацевтични продукти със седалище в София, България.

Нашата мисия е:
„Да предоставяме качествени продукти за здравето на достъпна цена за българските потребители.“

Нашите ценности са:
Точност – в бизнес и човешките отношения.
Прецизност – при избора на фармацевтични, био и натурални продукти за здравето на българските потребители.
Лоялност – към брандовете, които дистрибутираме, партньорите и клиентите ни.

Нашата визия е:
„Да бъдем предпочитаният партньор за предоставянето на отлични продукти за здравето на отлична, достъпна цена за българските потребители!“

Водени от грижата за възрастните хора в България и желанието да им предоставим отличен продукт на отлична, достъпна за тях цена, ние, екипът на „КИАТ Фарма“ стартирахме с дистрибуцията на американския Azpizal 325 mg /ацетилсалицилова киселина/. Компанията е ексклузивен дистрибутор на произведеният в САЩ Azpizal 325 mg, съдържащ 100 филмирани таблетки в една опаковка на изключителна цена за българския пазар.
„Киат Фарма“ ЕООД провежда национални маркетинг кампании за информиране на българските потребители и генериране на търсене от тяхна страна на дистрибутираните продукти. Фирмата анонсира маркетинг инициативи и маркетинг програми за партньорите си, подпомага обученията в сферата на фармацевтичната и аптечната дейност.
Предстои разширяване на портфолиото от дистрибутирани продукти на българския пазар.